Đang gửi...
Bài tập quản trị Marketing

Bài tập quản trị Marketing

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

I. NỘI DUNG

 1. Định nghĩa về Marketing 

 2. Hệ thống Marketing đơn giản

II. KHÁCH HÀNG

 1. 5 Quan điểm về Marketing

 2. Những vấn đề cốt lõi của marketing hiệnđại

 3. Công cụ marketing và chức năng cung ứng lợi ích cho khách hàng

 4. Các cấp độ marketing

 5. Xu hướng của Marketing

III. NHIỆM VỤ CỦA DOANH NGHIỆP 

 1. Marketing - Mix 

 2. Khung cảnh xác lập chiến lược marketing

 3. Phân tích môi trường vĩ mô: 

 4. Mô hình PEST 

 5. Phân tích áp lực cạnh tranh: Mô hình 5 áp lực cạnh tranh (của M.E. Porter) 

 6. Mô hìnhhành vi người tiêu dùng

 7. Đánhgiácácthịtrường

 8. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

IV. ĐỊNH VỊ

 1. Các yếu tố của khác biệt hoá

 2. Quyết định về dịch vụ khách hàng

 3. Chiến lược marketing sản phẩmmới: 

 4. Quá trình phát triển sản phẩm mới

V. XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH TRUYỀN THÔNG

 1. Mức độ quan trọng của các công cụ khuyếch trương sản phẩm

 2. Các yếu tố chủ yếu liên quan đến lựa chọn kênh truyền thông

 3. Đo lường hiệu quả truyền thông 

 4. Quản lý quá trình truyền thông marketing tích hợp

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội