Đang gửi...

Giáo trình MBA

Giáo trình MBA
1,999,000 đ

Giáo trình CEO

Giáo trình CEO
999,000 đ

Giáo trình CFO

Giáo trình CFO
999,000 đ

Quản lí & lãnh đạo

Quản lí & lãnh đạo
1,500,000 đ

Giáo trình quản trị nhân sự

Giáo trình quản trị nhân sự
300,000 đ

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp
200,000 đ

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp
200,000 đ

DVD CEO

DVD CEO
500,000 đ

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Kỹ Năng Mềm
500,000 đ

DVD Bán Hàng

DVD Bán Hàng
500,000 đ