Đang gửi...
Huy động vốn

Huy động vốn

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

NGUỒN TÀI TRỢ & HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

PHẦN 1

NGUỒN TÀI TRỢ CỦA DOANH NGHIỆP

 1. Chi phí sử dụng từng thành phần vốn

 2. Chi phí sử dụng vốn cận biên

 3. Chi phí sử dụng từng thành phần vốn

 4. Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC)

 5. Xác định điểm gãy

PHẦN 2

CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 

I. Chi phí sử dụng vốn

II. Chi phí sử dụng từng thành phần vốn

 1. Chi phí sử dụng vốn vay:

 2. Chi phí sử dụng cổ phiếu ưu đãi  

 3. Chi phí sử dụng lợi nhuận để lại 

 4. Chi phí sử dụng cổ phiếu thường

PHẦN 3

PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN

I. Phát hành chứng khoán trên ttck 

a. Phát hành riêng lẻ & phát hành CK ra công chúng

 1. Qui trình bảo lãnh phát hành CK 

 2. Phát hành không thông qua phương tiện thông tin đại chúng (kể cả Internet);

 3. Phát hành riêng lẻ

 4. Phát hành ra công chúng

 5. Phát hành CK ra công chúng

 6. Điều kiện để phát hành CP ra công chúng

 7. Điều kiện để phát hành CK ra công chúng

 8. Các phương thức bảo lãnh phát hành

 9. Điều kiện để phát hành TP ra công chúng

 10. Quy trình phát hành CK ra công chúng

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội