Đang gửi...
Các hình thức chiến lược thuế

Các hình thức chiến lược thuế

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

MỘT SỐ HÌNH THỨC CHIẾN LƯỢC THUẾ

  1. Sự tạo lập cơ sở kinh doanh

Quyết định đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực được hưởng thuế suất ưu đãi. 

Xây dựng danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh theo các ưu đãi về thuế. 

  1. Sự chuyển đổi hoạt động 

Chuyển đổi sang hoạt động được hưởng ưu đãi thuế: ưu đãi thuế có thể đạt được là bao nhiêu? Chi phí của việc chuyển đổi sang hoạt động khác là bao nhiêu? 

3. Sự tính toán thời gian 

4. Sự phân chia cơ sở thuế 

Phân chia cơ sở thuế thu nhập khi có chênh lệch thuế suất  

Phân chia cơ sở thuế tài sản với biểu thuế lũy tiến  

Phân chia cơ sở thuế tiêu dùng

5. Sự chuyển dịch thu nhập    

6. Trung gian thuế 

Lợi dụng các chính sách ­ưu đãi thuế hoặc sự chênh lệch thuế suất giữa các đối tác kinh doanh để giảm nghĩa vụ thuế.  

      

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội