Đang gửi...
Chiến lược tài chính công ty – quết định đầu tư vốn

Chiến lược tài chính công ty – quết định đầu tư vốn

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

NỘI DUNG 

  • TỔNG QUAN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

  • PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  • HỆ THỐNG ĐÒN BẨY TRONG DOANH NGHIỆP

  • GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN 

  • CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN (WACC)

  • QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VỐN

  • HUY ĐỘNG VỐN CHO HOẠT ĐÉNG KINH DOANH

  • CHÍNH SÁCH CỔ TỨC

1.2 Đọc các báo cáo tài chính

1.2.1 Tổng quan chung về báo cáo TCDNTÍCH TCDN  

2.1 Phân tích chỉ tiêu phản ánh hiệu suất hoạt động  

2.2 Phân tích chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động  

2.3 Phân tích chỉ tiêu  cơ cấu tài chính và tài sản  

2.4 Phân tích chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh tóan  

2.5 Phân tích nguồn tài trợ và sử dụng nguồn tài trợ  

TẠI SAO PHẢI PHÂN TÍCH HOÀ VỐN?

  • Tác dụng của phân tích hoà vốn?

ÒN BẨY KINH DOANH

  • Bản chất của đòn  bẩy kinh doanh:     

I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.1 Khái niệm và đặc trưng của đầu tư

     - Khái niệm

     - Đặc trưng

1.2. Dự án đầu tư

     - Khái niệm

     - Phân loại 

II. XÁC ĐỊNH DÒNG TIỀN  CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2.2. Xác định dòng tiền của dự án 

    2.2.1 Xác định dòng tiền  ra

III. THẨM ĐỊNH  DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG CÓ RỦI RO

3.1 Phương pháp thời gian thu hồi vốn (PP)

3.2 Phương pháp giá trị hiện tại ròng (NPV)

3.3 Phương pháp tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR)

3.4 Phương pháp chỉ số sinh lời (PI)

 3.5 Phương pháp thời gian thu hồi vốn có chiết khấu (DPP

3.6 Phương pháp phân tích điểm hòa vốn

IV. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ

4.1 Đánh giá dự án đầu tư trong trường  hợp nguồn vốn bị giới hạn

4.2 Lựa chọn dự án đầu tư thuộc loại xung khắc cú tuổi thọ 

4.3 Mâu thuẫn giua NPV và IRR

4.4 Lựa chọn dự án trong điÒu kiện lạm phát

V. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ RỦI RO

5.1 Theo phương pháp khách quan   

5.2 Xác định  sự mạo hiểm của dự án

    5.2.1 Xác định  độ lệch mẫu

5.2.2 Xác định  mức độ mạo hiểm bằng hệ số biến động 

5.3 Phân tích độ nhạy của dự án

    5.3.1 biến động của thu nhập (đầu ra) khi chi phí (đầu vào) thay 

    5.3.2 Tìm giá trị cực tiểu của đại lượng đầu vào

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội