Đang gửi...
Huấn luyện & phát triển nhân viên

Huấn luyện & phát triển nhân viên

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

KHÁI NIỆM

    Là một nghệ thuật để cải tiến cách thức làm việc của những người khác.

THEO CHERRINGTON

Đó là việc nâng cao khả năng trí tuệ và cảm xúc cần thiết để thực hiện công việc tốt hơn.

THAM KHẢO

 • Giáo dục: 

 • Đào tạo: 

 • Huấn luyện: 

 • Phát triển:       

 • ĐẦU TƯ  CHO ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN ?

 • Khoảng từ 2 – 4% quỹ lương hoặc 30 – 40 giờ/năm. 

Các vấn đề sẽ phát sinh 

 • Tính chuyên nghiệp, khắt khe của thị trường khi hội nhập.

 • Việc áp dụng các thành tựu KHKT trong DN. 

 • Sự cất nhắc, đề bạt.

 • Văn hóa và Quan điểm của Người Lao động.

Các vấn đề cần hoàn chỉnh

 • Sự đòi hỏi của khách hàng. 

 • Kỹ năng giao tiếp với khách hàng người nước ngoài.

 • Sự đòi hỏi khắt khe kỹ thuật khai thác khách hàng.

 • Tăng cường Văn hóa DN. 

Các vấn đề bất đoán.

 • Sự bất thường của con người do: Tính khí, nhu cầu, trào lưu…

 • Sự bất thường của thiên nhiên: Lụt bão, hoả hoạn, khí hậu nóng lạnh...

 • Sự sáp nhập, tách ra, giải thể.

 • Chính sách, quan điểm, luật pháp.

Xây dựng những kỹ năng

Mục tiêu:

Các công việc:

Và Kỹ năng mềm

Giao tiếp chuyên nghiệp.

PHÁT TRIỂN CÁC KẾ HOẠCH

GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

ĐỊNH HƯỚNG

LƯU Ý

 • Huấn luyện áp dụng mọi thời gian để cải thiện tình hình hoặc tạo động lực làm việc.

Phân tích hiện trạng

 • Quan sát, quan sát và quan sát.

 • Tạo lập và kiểm tra giả thuyết.

 • Lắng nghe chủ động.

 • Phản hồi.

Đó là những người hành xử kém

NỘI DUNG
LẬP QUY TRÌNH THỰC HIỆN

 •         Sau khi tìm được nguyên nhân, giải pháp và đã đạt được sự thỏa thuận, bước tiếp theo là lập một quy trình thực hiện nhằm đem lại kết quả mà cả 2 bên mong muốn. Thông qua huấn luyện.

 •         Mục đích là để các bên xác nhận được những việc cần làm và tiêu chuẩn đánh giá sự mong đợi. 

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội