Đang gửi...
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Giá bán: 200,000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

 1. Tố chất người bán hàng

 2. Các yếu tố cấu thành năng lực

 3. Hai câu hỏi cơ bản trong marketing

 4. Giá trị sản phẩm nằm ở đâu

 5. Các câu hỏi liên quan tới bán hàng

 6. Phân tích hành vi người tiêu dùng

 7. Mô hình hành vi người tiêu dùng

 8. Khách hàng tổ chức

 9. Khách hàng cá nhân

 10. Kỹ năng giao tiếp trong bán hàng

 11. Thảo lận nhóm

 12. Chất lượng lời nói

 13. Nghệ thuật lắng nghe

 14. Kiểm soát cảm xúc bản thân

 15. Thực hành kỹ năng lắng nghe

 16. Nghệ thuật đặt câu hỏi

 17. Công cụ & quy trình bán hàng

 18. Chu trình bán hàng

 19. Bài tập

 20. Tại sao ta lại thấy khó khi phải thực hiện kết thúc bán hàng

 21. Chăm sóc khách hàng

 22. Khách hàng mong đợi gì

 23. Tại sao khách hàng bỏ ta

 24. Cái giá của việc đánh mất khách hàng

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội