Đang gửi...
Kỹ năng đánh giá công việc

Kỹ năng đánh giá công việc

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

I/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

1. Mục đích của đánh giá công việc

2. Mục tiêu (kết quả) của đánh giá CV

3. Lợi ích của đánh giá thành tích công việc

-Đối với DN

-Đối với nhân viên

II/ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

1. Phản kháng của nhân viên   

2. Phản ứng tiêu cực của người đánh giá

3. Do hạn chế của hệ thống đánh giá

III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp so sánh cặp:

2. Phương pháp bảng điểm

3. Phương pháp đánh giá theo mục tiêu

4. Phương pháp định lượng:

Bước 1

Bước 2

Bước 3

IV/ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

1.  Xác định tiêu chí đánh giá

2. Chuẩn bị đánh giá

3. Tiến hành đánh giá

4. Phỏng vấn đánh giá

5. Hoàn tất đánh giá

V/ CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI ĐÁNH GIÁ

1. Lỗi thiên kiến

2. Khuynh hướng bình quân chủ nghĩa

3. Quá dễ dãi hoặc khắt khe

4. Các lỗi khác

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội