Đang gửi...
Kỹ năng điều hành cuộc họp

Kỹ năng điều hành cuộc họp

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

Nội dung chính

 • Tại sao phải điều hành một cuộc họp?

 • Các chức năng của một cuộc họp

 • Các kiểu họp

 • Chuẩn bị cho một cuộc họp

      -Lịch trình cuộc họp một cách chi tiết và cụ thể

      -Phân công người ghi chép (lập biên bản cuộc họp) 

 • Định nghĩa mục tiêu

 • Con người

      -Văn kiện

 • Bài thuyết trình

 • Chủ tọa

      -Bắt đầu cuộc họp 

      -Dẫn dắt cuộc họp 

      -Duy trì trọng tâm và tiến triển của cuộc họp 

 • Điều hành cuộc họp

 • Thời gian trình bày

 • Kết thúc cuộc họp

     Những hành động tiếp theo 

 

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội