Đang gửi...
Kỹ năng động viên nhân viên

Kỹ năng động viên nhân viên

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

I/ LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG VIÊN

1. Tại sao phải quan tâm tới động cơ làm việc ?

2. Các cấp bậc nhu cầu theo Maslow

-Nhu cầu tự nhiên

-Nhu cầu được tôn trọng

-Nhu cầu xã hội

-Nhu cầu an toàn

-Nhu cầu sinh lý

3. Thuyết 2 nhóm yếu tố của Herzberg

4. Động cơ thúc đẩy con người làm việc

5. Quá trình cơ bản làm nảy sinh động cơ

-Nhu cầu (chưa thỏa mãn)

-Tìm cách thức để thỏa mãn nhu cầu.

-Hành động nhắm tới một mục đích nào đó

- Kết quả thể hiện của hành động

- Được khen thưởng / bị phạt

- Đánh giá lại mức độ thỏa mãn của bản thân…

6. Mong đợi của nhân viên    

7. Cảm nhận của nhân viên

II/ CÁC  BIỆN PHÁP ĐỘNG VIÊN

1. Động viên một tập thể

2. Các nội dung động viên   

3.Làm phong phú công việc/Mở rộng công việc

4. Tham gia của nhân viên

5.Khuyến khích NV tham gia bằng cách:

6. Những thành tích.

7. Biểu dương / Khen thưởng

8. Trách nhiệm

9. Thăng chức / Thăng tiến

10. Hổ trợ / Môi trường làm việc

11. Tiền thù lao

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội