Đang gửi...
Kỹ năng giao việc ủy quyền

Kỹ năng giao việc ủy quyền

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

I .Các hình thức giao việc.

-Phân loại công việc giao theo nhân viên: theo mức chuyên môn, theo tính khí, cá tính, phẩm chất.

-Phân biệt giao việc và uỷ quyền.

-Quy trình giao việc.

-Giao việc cho ai, tại sao? Căn cứ là gì?

-Theo dõi giao việc.

-Đánh giá giao việc.

1. Phân biệt giao việc và uỷ quyền.

2. Lợi ích của giao việc

3. Những biểu hiện của bệnh phân công tồi

4. Những trở ngại từ nhà lãnh đạo trong giao việc 

5.Những khó khăn trong giao việc

6.Tính hợp lý trong những kỹ năng giao việc

7.Nhà lãnh đạo chia sẻ quyền lực

8.Những vấn đề cần xem xét khi quyết định công việc được giao.

9.Những điều nhà lãnh đạo nên dự kiến

10.Những vấn đề cần xem xét khi chọn nhân viên để giao việc

11.Đưa ra kế hoạch giao việc

12.Những điều nên tránh khi giao việc

II/ Các bước giao việc

1. Rà soát lại công việc.

2. Chọn việc để giao.

3. Làm rõ các yếu tố liên quan đến công việc

4. Lựa chọn người thích hợp.

5. Chuẩn bị và giao việc.

6. Hướng dẫn

7. Theo dõi thực hiện

8. Đánh giá kết quả

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội