Đang gửi...
Kỹ năng huấn luyện

Kỹ năng huấn luyện

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

I/ MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
1. Ý nghĩa của đào tạo với tổ chức

2. Ý nghĩa với nhân viên

3. Ý nghĩa đối với nhà quản lý

4. Mối quan hệ với năng suất lao động

II, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
1. Xác định nhu cầu đào tạo 

2. Nội dung huấn luyện

3. Phân loại

4. Kế hoạch đào tạo

4.1.Các bước của 1 chương trình đào tạo

 -Xác định nhu cầu

 -Lên chương trình chi tiết.

 -Theo dõi và đánh giá

III/ QUY TRÌNH MỘT BUỔI ĐÀO TẠO

1. Chuẩn bị

2. Giới thiệu ý nghĩa của việc đào tạo.

3. Huấn luyện

4. Thực tập

5. Trao đổi ý kiến

6. Đánh giá kết quả: 

IV – KÈM CẶP

-Các giai đoạn của kèm cặp

-Điều chỉnh

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội