Đang gửi...
Kỹ năng kiểm tra

Kỹ năng kiểm tra

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

1. Khái niệm

2. Ý nghĩa

3. Phân loại

4. Các nguyên tắc của việc kiểm tra

5. Quá trình kiểm tra

5.1 Thiết lập tiêu chuẩn

YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN

5.2 Đo lường thành quả

5.3 Sửa chữa sai lầm

5.4 Phòng ngừa

6. Kiểm tra dự phòng (pre-check)

6.1 Khái niệm

6.2 Các cấp bậc tài liệu

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

6.3 Xác định bảng kiểm soát quá trình.

6.4 Các điểm kiểm tra trọng yếu

6.5 Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

CÁC BƯỚC THIẾT LẬP MỘT ĐIỂM KIỂM SOÁT

7. Check in (kiểm tra trong)

8. Kiểm tra sau

9. Các hình thức khác hỗ trợ kiểm tra

10. Các biện pháp xử lý sau kiểm tra

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội