Đang gửi...
Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng làm việc nhóm

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

I/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÓM

1. Khái niệm nhóm

2. Phân loại

2.1 Các nhóm chính thức

2.2 Các nhóm không chính thức

2.3 So sánh các nhóm chính thức và không chính thức

3. Các giai đoạn hình thành và phát triển

3.1 Hình thành

3.2 Xung đột

3.3 Giai đoạn bình thường hóa

3.4 Giai đoạn hoạt động trôi chảy

II/ QUY CHẾ TỔ CHỨC NHÓM

4.1 Người lãnh đạo nhóm

4.2 Người góp ý

4.3 Người bổ sung

4.4 Người giao dịch

4.5 Người điều phối

4.6 Người tham gia ý kiến

4.7 Người giám sát

III/CÁC NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC NHÓM

1. Tạo sự đồng thuận

2.Thiết lập các mối quan hệ với ban quản trị

3. Khuyến khích óc sáng tạo

4. Phát sinh những ý kiến mới

5. Học cách ủy thác

6. Khuyến khích mọi người phát biểu

7. Chia sẻ trách nhiệm

8. Cần linh hoạt

IV/ THÔNG TIN TRONG NHÓM

1. Những phương pháp thông tin

2. Chọn những phương pháp thông tin

3. Thông tin từ nội bộ

4.  Duy trì sự giao tiếp

5. Tránh sự trùng lặp

6. Thông tin như thác đổ

7. Sự cẩn thận

III/QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC THEO NHÓM

1. Tại lần họp đầu tiên

2. Những lần gặp sau

3. Lần họp cuối cùng trước khi hoàn thành công việc

4. Mục tiêu buổi họp

5. Tần số hội họp

6. Tốc độ diễn biến cuộc họp

IV/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG NHÓM

1. Làm thuấn nhầm tinh thần đồng đội

2. Nhận ra các vấn đề

3. Chuyện trò với từng người

4. Xử sự với người gây ra vấn đề

5. Giải quyết mâu thuẫn

6. Sử dụng cách giải thích vấn đề

V/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHÓM

1. Chọn các tiêu chuẩn đánh giá

2. Đánh giá kết quả

3. Đo lường sự thực hiện của nhân viên

4. Lãnh đạo

5. Tiểu nhóm

6. Các thành viên nhóm

VI/ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÓM

1. Tính toán chi phí

2. Đào tạo nhân viên

3. Đào tạo lãnh đạo

4. Sử dụng những ngày gặp gỡ

VIII/PHÁT TRIỂN NHÓM

1. Phát triển nhóm của bạn

2. Để con người phát triển

3. Xây dựng sự nghiệp

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội