Đang gửi...
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống

Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

I/ KHÁI QUÁT VỀ PHONG CÁCH LĐ

1. Lãnh đạo là gì?

2. Phong cách lãnh đạo

3. Phân loại

3.1 Phong cách lãnh đạo độc đoán

3.2 Phong cách lãnh đạo dân chủ:

3.3 Phong cách lãnh đạo tự do

4.Miền lựa chọn liên tục hành vi lãnh đạo

 

II/ LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG

1. Thế nào là lãnh đạo theo tình huống?

2. Quản lý kiểu hướng dẫn

3. Quản lý kiểu tư vấn hay kiểu “ông bầu”

4. Quản lý kiểu hỗ trợ

5. Phong cách phân cấp hay uỷ quyền

6. Các yêu cầu với lão đạo tình huống:

7. Các yếu tố ảnh hưởng tới PCLĐ

8. Các tình huống cụ thể

8.1 Theo thâm niên công tác

8.2 Theo các giai đoạn phát triển của tập thể

8.3 Dựa vào tính khí của NV

8.4 Dựa vào giới tính

8.5 Theo trình độ của NV:

8.6 Dựa theo tuổi:

8.7 Cần độc đoán với:

8.8 Cần dân chủ với

8.9 Nên tự do với

8.10 Với tình huống bất trắc:

8.11 Bất đồng trong tập thể:

8.12 Những tình huống gây hoang mang

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội