Đang gửi...
Kỹ năng quản lý theo mục tiêu

Kỹ năng quản lý theo mục tiêu

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

I/ KHÁI NIỆM
1. Khái niệm
2. Vai trò của mục tiêu
3. Lợi ích của MBO
4. Hạn chế của MBO
5. Điều kiện của mục tiêu
5.1 Specific - cụ thể, dễ hiểu
5.2 Measurable – đo lường được
5.3 Achievable – vừa sức.
5.4 Realistics – thực tế.
5.5 Timebound – có thời hạn.
5.6 Engagement – liên kết
5.7 Ralevant - là thích đán

 

II/ CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI MBO
1. Các phương pháp triển khai.
2. Dự thảo mục tiêu cấp cao.

 

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI MỤC TIÊU THEO BSC
A> Các yếu tố tài chính thường dùng
B> Yếu tố Khách hàng
C> các yếu tố quy trình nội bộ
D> Đào tạo phát triển
3. Xác định mục tiêu cấp dưới
4. Thực hiện mục tiêu
4.1 Kế hoạch thực hiện mục tiêu (gantt)
4.2 Huấn luyện về mục tiêu
5. Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh.
6. Tổng kết và đánh giá.

 

III/ HỖ TRỢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU
1. Xây dựng chính sách.
1.1 Chính sách kinh doanh
1.2 Chính sách nhân sự
1.3 Chính sách tài chính
2. Phân bổ các nguồn lực.
KHÁI NIỆM NGUỒN LỰC: PHƯƠNG PHÁP 5M
2.1 Nguồn lực tài chính:
2.2 Nguồn nhân lực:

​​

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội