Đang gửi...
Kỹ năng quản lý xung đột

Kỹ năng quản lý xung đột

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

Mục tiêu của bạn !

Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc !

I/ KHÁI QUÁT VỀ XUNG ĐỘT MẪU THUẪN
1. Khái niệm
2. Vai trò của xung đột

3. Ý nghĩa của xung đột, mâu thuẫn

4. Các nguyên nhân chủ yếu

5. Phân loại (theo bộ phận)

5. Phân loại (theo tính chất lợi hại)

II/ CÁC BƯỚC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT
1.  Lắng nghe

2.  Ra quyết định đình chiến

3. Tìm gặp các bên liên quan tìm hiểu thông tin

4. Tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề

5. Các chiến lược giải quyết xung đột

6. Các nguyên tắc giải quyết xung đột

III/ CASE STUDY

1. Đến giải pháp quyết định tình huống

a) Ra quyết định chấm dứt cuộc “khẩu chiến”

b) Thực hiện giải quyết tận gốc xung đột

Bước 1: Làm rõ lợi ích. 

Bước 2: Xác định phương án lựa chọn. 

Bước 3: Thiết kế các thỏa thuận.

Bước 4: Lựa chọn thỏa thuận.

Bước 5: Hoàn thiện các thỏa thuận.

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội