Đang gửi...
Kỹ năng ra quyết định

Kỹ năng ra quyết định

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

I. KHÁI NIỆM CHUNG
1. Khái niệm
2. Phân loại:
2.1 Quyết định theo chuẩn
2.2 Quyết định cấp thời
2.3 Quyết định có chiều sâu
II. MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH
1. Xác định vấn đề
1.1 Nhận biết vấn đề
1.2  Những khó khăn trong giai đoạn xác định  vấn đề
1.3 Xác định vấn đề một cách hiệu quả
2. Phân tích các nguyên nhân
3. Đưa ra các giải pháp
3.1 Suy nghĩ sáng tạo     
3.2 Sử dụng phương thức động não
4. Chọn giải pháp tối ưu:
5. Thực hiện quyết định:
6. Đánh giá quyết định
III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP RA QUYẾT ĐỊNH 
  • Phương pháp nhóm tinh hoa 
  • Phương pháp cố vấn 
  • Phương pháp luật đa số 
  • Phương pháp nhất trí 
1. Phương pháp độc đoán
2. Phương pháp phát biểu cuối cùng
3. Phương pháp nhóm tinh hoa
4. Phương pháp cố vấn
5. Phương pháp luật đa số
6. Phương pháp nhất trí
IV/ THAM GIA CỦA NV VÀO CÁC QĐ
1. Mức độ chấp nhận của nhân viên
2. Miền quyết định

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội