Đang gửi...
Kỹ năng thuyết phục

Kỹ năng thuyết phục

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

Cách duy nhất buộc người khác làm bất cứ việc gì là khiến cho họ thích làm điều đó .

-Kỹ năng thuyết phục

+Khái niệm chung

+Các bí quyết thuyết phục

-Khái niệm thuyết phục

+Khả năng dùng các công cụ gây ảnh hưởng

+Làm cho người khác làm một việc gì đó

-Thuyết phục &quyền lực?

-Chiến lược thuyết phục

-Lắng nghe là hùng biện nhất

-Các nhân tố trong thuyết phục

+Thái độ

+Giá trị cá nhân

+Vai trò bản ngã

+Uy tín

-Thông điệp một hay hai mặt

-Quy nạp và diễn dịch

-Đặc tính và lợi ích

-Lựa chọn thay thế rõ ràng

-Bên thứ ba

-Chỉ ra xung đột

-Trình bày những thông tin mới

-Nghĩ không cũ về vấn đề không mới

-Cho đối tác biết mình muốn gì

-Lường trước chống đối

-Bắt đầu bằng một sự đồng ý

-Các bước nhỏ và cụ thể

-Thành công lớn với các bước nhỏ hơn là thành công nhỏ với một bước lớn

-Minh họa

-Trích dẫn

-Luôn có bước tiếp theo

-Mặc cảm tội lỗi

-Kỹ năng thuyết phục.

 

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội