Đang gửi...
Kỹ năng tổ chức công việc

Kỹ năng tổ chức công việc

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

I/ KHÁI NIỆM
1. Khái niệm
2. Mục đích
Khi nghiên cứu tài liệu này, sẽ giúp bạn:
  • Tổ chức công việc được giao.
  • Tổ chức mạng lưới công việc.
  • Sắp xếp hồ sơ.
  • Sắp xếp vị trí làm việc.
  • Xác định thứ tự ưu tiên công việc.
  • Sắp xếp kế hoạch công việc ngắn hạn…
II/ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC BỘ PHẬN
1. Xác định chức năng nhiệm vụ
1.1 Xác định chức năng:
1.2  Xác định quy trình
2. Định biên công việc.
3. Lập các bản mô tả công việc
4. Sắp xếp công việc cho NV
-Đối với công việc thường xuyên
-Công việc không thường xuyên
III/ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC CÁ NHÂN
1.Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
1.1 Phân loại công việc
1.2. Xác định thứ tự ưu tiên
1.3 Lưu đồ thời gian
2. Sắp xếp hồ sơ
2.1 Quản lý hồ sơ giấy
2.2 Quản lý hồ sơ máy, CD…
3. Sắp xếp nơi làm việc
4. Quản lý thông tin
4.1 Phân loại thông tin:
4.2 Bằng chứng thông tin
4.3 Lưu đồ thông tin
4.4 Các nguyên tắc quản lý thông tin
4.5 Sổ giải quyết công việc
4.6 Lập kế hoạch công việc

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội