Đang gửi...
Kỹ năng tuyển dụng

Kỹ năng tuyển dụng

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

-MỤC TIÊU CỦA TUYỂN DỤNG &QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

-XÁC ĐỊNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG

-NGUỒN ỨNG VIÊN NỘI BỘ

+Ưu điểm

+Hạn chế

-NGUỒN ỨNG VIÊN BÊN NGOÀI

+Ưu điểm

+Hạn chế

-THU NHẬN & SÀNG LỌC HỒ SƠ

-PHỎNG VẤN SƠ BỘ (SƠ TUYỂN)

-LÀM BÀI THI, TRẮC NGHIỆM

-PHỎNG VẤN CHUYÊN MÔN

-TRƯỚC KHI PHỎNG VẤN

+Xác định trách nhiệm chính của chức danh cần tuyển

+Xét duyệt từng mẫu đơn xin việc cùng sơ yếu lý lịch để khai thác:[/SIZE]

-PHỎNG VẤN CHUYÊN MÔN

+Phỏng vấn cấu trúc nội dung

-CẤU TRÚC ĐÁNH GIÁ 

-QUÁ TRÌNH PHỎNG VẤN

+Người phỏng vấn giới thiệu về doanh nghiệp

+Ứng viên tự giới thiệu về mình

+Người phỏng vấn đặt các câu hỏi thích hợp liên quan đến công việc :

+Người phỏng vấn giới thiệu công việc:

+Kết thúc cuộc phỏng vấn:

+Đừng quá nhấn mạnh những thông tin xấu:

+Tránh những kiểu rập khuôn

+Không nên để ứng viên thu hút:

+Cần tránh hiệu ứng tương phản

+Không nên tốn thời gian

-TIÊU CHUẨN CHỌN NGƯỜI SAU THỬ VIỆC

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội