Đang gửi...
Lập kế hoạch kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

 1. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 2. Hiểu được chiến lược kinh doanh

 3. Hiểu rõ giá trị của chiến lược kinh doanh

 4. Có khả năng thiết lập được chiến lược kinh doanh

 5. Tăng cao sức mạnh cạnh tranh trong kinh doanh

 6. Phát triển công việc kinh doanh ổn định và bền vững

 1. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 1. Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh

  1. Chiến lược là gì và ai lập chiến lược?

  2. Sự khác biệt giữa các loại chiến lược

  3. Những rào cản làm chiến lược kinh doanh thất bại

 2. Phân tích SWOT để lập chiến lược thành công

  1. Các yếu tố bên trong

  2. Các yếu tố bên ngoài

 3. Thực hành thiết lập chiến lược, chiến thuật và thực hiện chiến lược

  1. 10 bước để lập chiến lược kinh doanh thành công

  2. Qui trình xây dựng chiến lược

  3. Các nguồn lực cần thiết để chiến lược thành công

 4. HÌNH ẢNH MINH HỌA

 5. Tư duy chiến lược phương Đông

 6. Tư duy chiến lược phương Tây

 7. Vậy, Đông – Tây kết hợp…

BÀI 1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ MARKETING

CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ CHO “CON BÒ” CỦA VINAMILK

BÀI 2. PHÂN TÍCH THÔNG TIN LẬP CHIẾN LƯỢC 

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI

BÀI 3. LẬP CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

 1. THỰC HÀNH

LẬP MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC NĂM 2013

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ 

CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

 1. Nhu cầu cơ bản thu nhập: 

  1. Thuê nhà

  2. Sinh hoạt phí

  3. Xăng và xe

  4. Ăn uống

  5. Mua sắm

 2. Nhu cầu an toàn:

  1. Chế độ làm việc

  2. Bảo hiểm y tế, xã hội

  3. Chính sách 

  4. Chỉ tiêu

  5. Môi trường làm việc

  6. Kỷ luật

 3. CHIẾN LƯỢC GIỮ VỮNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG

 4. TỪ CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG ĐẾN HIỆU QUẢ

 5. ví dụ: chiến lược bán sản phẩm đv lager 450 

 6. ví dụ: chiến lược bán sản phẩm đv super 

 7. BẢN ĐỒ TƯ DUY TONY BUZAN 

 

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội