Đang gửi...
Nghệ thuật vận dụng thuế trong doanh nghiệp

Nghệ thuật vận dụng thuế trong doanh nghiệp

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

NGHỆ THUẬT VẬN DỤNG THUẾ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

 1. Thuế và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp  

 2. Thuế và những tác nghiệp tài chính - kế toán  

 3. Luật Quản lý thuế và các khía cạnh cần lu ý  

 4. Hệ thống thuế và quy định pháp luật mới về thuế  

 5. Các hình thức chiến lược thuế  

 6. Trao đổi, thảo luận, giải đáp vớng mắc  

I. THUẾ VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

 1. Tác động của thuế đến giá của đối thủ cạnh tranh và hành động của doanh nghiệp  

 2. Tác động của thuế đến hành vi tiêu dùng và điều chỉnh chiến lược sản phẩm ( Ví dụ của Toyota với “Fortuner

II. THUẾ VÀ CÁC TÁC NGHIỆP TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN 

 1. Hướng dẫn, kiểm tra và quản lý sử dụng chứng từ theo pháp luật thuế  

III. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ CÁC KHÍA CẠNH CẦN LƯU Ý

1. Nguyên tắc chung tính thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuế  

2. Nộp thuế 

3. Quy định về hoá đơn, chứng từ  

4. Xóa nợ thuế  

5. Xử lý vi phạm về thuế  

IV. HỆ THỐNG THUẾ VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VỀ THU

 1. MỘT SỐ SẮC THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN DN

Thuế môn bài

Thuế GTGT

Thuế TTĐB

Thuế Tài nguyên

Thuế TNDN

Thuế TNCN

Thuế nhà, đất (SDĐPNN)

Thuế XK, NK 

Thuế SDĐNN

Thuế môi trường 

Những điểm mới của thông tư 18/2011/TT-BTC

Những điểm mới của thông tư 12/2011/tT-BTC

V. MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ THUẾ XNK THEO THÔNG TƯ 194/2010

Một số điểm mới của thông tư 205/2010/tT-BTC

1. Bổ sung một số nội dung sau:

2. Sửa đổi, làm rõ thêm một số nội dung 

Những điểm mới của thông tư 28/2011

VI.  CÁC HÌNH HÌNH THỨC CHIẾN LƯỢC THUẾ  

VI. TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN, 
GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC  

Kính mời quý vị nêu vấn đề, đặt câu hỏi để thảo luận, trao đổi về nội dung vừa nghiên cứu  


   

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội