Đang gửi...
Phân tích công việc

Phân tích công việc

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

HẠN CHẾ

 • Không hiểu rõ quyền hạn và trách nhiệm.

 • Đòi hỏi thu nhập phải thỏa đáng với trình độ và kết quả.

 • Chồng chéo nhiệm vụ.

NGUYÊN NHÂN

 • Chưa chọn đúng người.

 • Trình độ người quản lý không cao.

 • Không thấu hiểu nhân viên.

PHÂN TÍCH  CÔNG VIỆC.

        Khái niệm: …là một quá trình thu thập và xử lý các thông tin về công việc một cách có hệ thống.

LỢI ÍCH

 • Nhận rõ bổn phận.

 • Sự công bằng.

 • Tự nhận thức bản thân.

 • Mục tiêu phấn đấu.

 • Căn cứ để hoàn thiện và phát triển.

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU

Trả lời: Sự tương thích giữa HR với nhiệm vụ của Công ty.

XEM XÉT CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN

 • Vẽ sơ đồ tổ chức của DN.

 • Dòng chẩy của Sản phẩm (Vật tư, thiết bị, thời gian, tiêu chuẩn, kinh phí, năng lượng...)

BẠN CHỌN AI ? TẠI SAO ?

Thu thập thông tin về công việc

http://www.onetcenter.org/questionnaires.html

LƯU Ý

 • Tình hình thực hiện công việc: (Phương pháp, hao phí thời gian, thành phần…)

 • Thông tin về nhân sự: (Học vấn, trình độ chuyên môn, kỹ năng, các kiến thức liên quan, thuộc tính cá nhân…)

 • Đặc điểm, tính năng, tác dụng, số lượng, chủng loại: (Máy móc, trang bị, dụng cụ, phương tiện được sử dụng).

 • Các tiêu chuẩn mẫu trong thực hiện công việc: (Tiêu chuẩn, định mức thời gian, số lượng, chất lượng của nhân viên…)

 • Điều kiện thực hiện công việc: (Thể lực, vệ sinh lao động, thời gian biểu, tổ chức hoạt động, lương bổng, bảo hiểm quần áo đồng phục…)

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

a/ Xác định chức danh công việc

b/ Xác định trách nhiệm chính

c/ Xác định nhiệm vụ phụ

d/ Mối quan hệ 

e/ Phạm vi, quyền hạn người thực hiện

BẢN YÊU CẦU CHUYÊN MÔN CÔNG VIỆC

 • Học vấn.

 • Chuyên môn.

 • Kỹ năng

 • Kinh nghiệm

 • Phẩm chất cá nhân (Nếu cần) 

 • Tuổi, thể lực,

 • Hoàn cảnh…

Bản tiêu chuẩn kết quả công việc

    Bản tiêu chuẩn kết quả công việc là các thước đo dựa trên cơ sở những kỳ vọng về kết quả thực hiện một công việc cụ thể.

TRUYỀN ĐẠT

    Mọi việc nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, điều chỉnh và đã được thống nhất phát hành. Hãy làm sao để mọi người đều hiểu rõ được Công việc, trách nhiệm của từng người để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hãy truyền đạt tốt.


   

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội