Đang gửi...
Phong cách lãnh đạo

Phong cách lãnh đạo

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

-Giới Thiệu.

-Nội dung.

-Bài tập đoán tính cách lãnh đạo.

-Quản lý là gì?

-Lãnh đạo là gì?

-Chân dung một lãnh đạo giỏi.

-Quyền lực của lãnh đạo.

      +Quyền lực chức vụ.

      +Quyền lực cá nhân.

-Các mô hình lãnh đạo tiêu biểu.

-Lãnh đạo chuyên quyền.

-Lãnh đạo dân chủ .

-Lãnh đạo kiểu huấn luyện viên.

-Lãnh đạo ủy thác.

-Thực hành phong cách lãnh đạo.

-Thay đổi kiểu cách lãnh đạo.

10 TÍNH CÁCH CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO

1. Thông minh.

2. Có mục tiêu rõ rang.

3. Hãy là người tiên phong.

4. Kiên trì không mệt mỏi.

5. Giữ vững niềm tin.

6. Có óc tưởng tượng phong phú.

7. Hãy duy trì tinh thần lạc quan.

8. Kiên nhẫn.

9. Hiểu rõ “4 c”.

10. Hãy thể hiện năng lực.

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội