Đang gửi...
Quản lý hồ sơ

Quản lý hồ sơ

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

I/ KHÁI QUÁT CHUNG

- Khái niệm.

- Vai trò của quản lý hồ sơ

1. Quản lý hồ sơ là gì ?

2. Vai trò của việc quản lý hồ sơ

3. Những nguyên tắc của việc quản lý hồ sơ

II/ CÁC PHƯƠNG PHÁP LƯU TRỮ

1. Lưu theo vần, mẫu tự

-Sử dụng cho hồ sơ tên

-Hồ sơ theo chủ đề

-Hồ sơ theo địa danh

3. Phương tiện và thiết bị lưu trữ

4. Sắp xếp hồ sơ theo số và theo thời gian

5. Sắp xếp hồ sơ theo trình tự thời gian

6. Sắp xếp hồ sơ theo vần, mẫu tự

7. Sắp xếp hồ sơ theo chủ đề:

8. Sắp xếp hồ sơ theo địa lý

9. Quản lý phân tán theo bộ phận

-Ưu điểm

-Nhược điểm

10. Quản lý theo tập trung

11. Những hệ thống lưu trữ hiện đại

III/ QUY TRÌNH LƯU TRỮ HỒ SƠ

1. Xác định chính sách quản lý hồ sơ.   

2. Xây dựng quy trình.

3. Huấn luyện

4. Tổ chức sắp xếp.

4.1 Các công cụ phương tiện

4.2 Lên kế hoạch về thời gian

4.3 Tổ chức thực hiện

5. Lập danh mục.

6. Theo dõi, cập nhật

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội