Đang gửi...
Quản lý nhân sự thay đổi

Quản lý nhân sự thay đổi

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

1. Hiểu biết về sự thay đổi

-Tại sao phải thay đổi?

-Hãy đón nhận sự thay đổi

-Nguyên nhân của sự thay đổi

-Nhận biết thay đổi từ đâu?

-Từ bên trong

-Từ đối thủ cạnh tranh

-Từ môi trường xung quanh

-Pháp lý

-Nhà đầu tư

-Khách hàng

-Chọn lựa thay đổi

2. Thiết lập các mục tiêu cụ thể

3. Hoạch định và thực hiện sự thay đổi

-Vì sao cần có sự hỗ trợ của cấp trên?

-Vì sao cần có kỹ năng quản lý dự án?

-Vì sao cần thời gian và kế hoạch cho sự thay đổi?

-Nhiều vấn đề và sự chống đối thường phát sinh trong quá trình thay đổi.

THAY ĐỔI SẼ TẠO RA NHỮNG PHẢN KHÁNG

3. Hoạch định và thực hiện sự thay đổi

-Xây dựng điển hình

-Huấn luyện

-Sử dụng tư vấn bên ngoài

-Khác nhau về văn hoá

-Vì sao nên sử dụng hệ thống hiện có?

-Vì sao cần sự hợp tác?

-Vì sao cần hệ thống thưởng?

-Vì sao phải có tính thực tế?

4. Củng cố sự thay đổi

-Theo dõi tiến độ

-Xem xét lại các giả định

5. Phát triển nhân viên

6. Đánh giá và Phân tích

7. Những lưu ý khi thay đổi

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội