Đang gửi...
Quản trị thông tin

Quản trị thông tin

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

I/ Phân loại thông tin trong DN

II/Các nguyên tắc quản trị thông tin

1. Bằng chứng chuyển giao.

-Tại sao phải có bằng chứng?

-Thông tin cạnh tranh

-Thông tin tài nguyên nhân lực

-Thông tin bộ phận QLNH

-Phục vụ

2. Cấu trúc mạng thông tin

III/ Thông tin đối với công ty

-Thông tin với Giám đốc

IV/Thông tin của các bộ phận

1. Các đối tác nhân thông tin từ phòng.

-Mối quan hệ giữa hai phòng ban

-Các cách thức truyền tải thông tin

-Các hình thức truyền tin

-Danh mục biểu mẫu

-Hệ thống báo cáo nội bộ

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội