Đang gửi...
Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

CÁC WEBSITE CHÍNH

  http://www.ssc.gov.vn

http://www.vse.org.vn

http://www.bsc.com.vn

http://www.vcbs.com.vn

 http://www.ssi.com.vn

CÁC TIÊN ĐỀ CƠ BẢN

 1. Mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro

 2. Giá trị thời gian của tiền

 3. Tiền – Không lợi tức – Là vua

 4. Mục tiêu của doanh nghiệp

 5. Vấn đề đại lý

 6. Tác động của thuế

LỢI NHUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN

GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN

 Giá trị của một đồng tiền ở các thời điểm khác nhau là khác nhau…

TIỀN KHÔNG LỢI TỨC LÀ VUA

MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP

 Cổ đông mong đợi gì? 

 Cổ tức cao?

 Giá trị cổ phiếu tăng?

 Quyền kiểm soát doanh nghiệp?

 Tối đa hoá giá trị tài sản của doanh nghiệp?

Tối đa hoá giá trị tài sản của CSH: Tăng càng nhiều càng tốt

VẤN ĐỀ ĐẠI LÝ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ TỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH

 Thu nhập của cổ đông là thu nhập sau thuế

 Nộp thuế đúng, đủ. Nộp thừa là sự dại dột

 Các nhà quản trị tài chính có nghĩa vụ làm giảm số thuế phải nộp của cổ đông

 Mọi quyết định tài chính đều phải được cân nhắc tác động của thuế

CHỦ ĐỀ 2.

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Nội dung 

 Khái niệm chứng khoán và thị trường chứng khoán

 Cấu trúc thị trường chứng khoán

 Vai trò của thị trường chứng khoán

 Giả thuyết thị trường hiệu quả

MÔ HÌNH TỔ CHỨC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

 Tổ chức phi lợi nhuận

 Tổ chức tự chế định (Tự quản)

 Công ty tư nhân

 Công ty trách nhiệm hữu hạn

 Công ty cổ phần

 Công ty cổ phần có sự tham gia của Nhà nước

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

 1. Vai trò của sở giao dịch chứng khoán

 2. Sở giao dịch chứng khoán việt nam

 Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh

 Sở GDCK Hà Nội

CHỨNG KHOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN

 1. Trái phiếu

 2. Tính chất của trái phiếu

 3. Phân loại trái phiếu

 4. Phát hành trái phiếu chính phủ

 5. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp

 6. Định giá trái phiếu

 HỆ QUẢ: XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT DANH NGHĨA VÀ CHI PHÍ TRÁI PHIẾU MỚI

 1. Cổ phiếu ưu đãi

Các đặc tính của cổ phiếu ưu đãi

Tính chất nguồn vốn huy động bằng cpuđ

Định giá cổ phiếu ưu đãi

 1. Cổ phiếu thường

Định Giá Cổ Phiếu Thường

 1. Phân tích cổ phiếu

 Khái niệm cổ phiếu

 Mục đích phân tích cổ phiếu

 Rủi ro và thu nhập trong đầu tư cổ phiếu

 Quy trình phân tích cổ phiếu

 Phân tích thị trường

 Phân tích ngành

 Phân tích công ty

CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 Bảng cân đối kế toán

 Báo cáo kết quả kinh doanh

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 Thuyết minh báo cáo tài chính

PHÂN TÍCH CÔNG TY

Phân tích khả năng cân đối vốn

Phân tích khả năng cân đối vốn

Phân tích khả năng sinh lời

Phân tích rủi ro kinh doanh


   

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội