Đang gửi...
Thiết lập hệ thống

Thiết lập hệ thống

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

Chủ đề 1 .TIẾP CẬN  & HIỂU VỀ  HTKSNB

-Các hướng tiếp cận HTKSNB

-Chúng ta hiểu HTKSNBDN như thế nào?

-Hệ thống mục tiêu của DN

-Hiểu mục tiêu của một DN

-Mục tiêu & Tầm nhìn của DN

-Rủi ro của một DN

-Phải làm gì với rủi ro của DN

-Quy chế quản lý được hiểu như thế nào?

Chủ đề 2. GIÁM SÁT VIỆC THỰC CÁC QUY CHẾ QUẢN LÝ

-Văn hoá doanh ngiệp

-Các dạng rủi ro của DN

-Cơ chế kiểm soát .

Chủ đề 3. MA TRẬN KIỂM XOÁT

-Kiểm soát theo chiều dọc

-Thiết lập HTKSNB & Tái cấu trúc công ty

-Khoa học về thiết lập cơ vấu tổ chức quản lý công ty

-Một công ty có bao nhiêu chức năng,  là những chức năng nào?

-Có bao nhiêu bộ phận,là những bộ phận nào?

-Hiện trạng công ty của bạn?

-Quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức quản lý công ty

-Cấp bậc quản lý cơ bản trong một công ty độc lập

-Cơ chế kiểm soát trong cơ cấu tổ chức & trong phân công phân nhiệm

-SNB theo chiều dọc

-Khoa học về phân công phân nhiệm 

Chủ đề 4 MA TRẬN KIỂM SOÁT :  KSNB THEO CHIỀU NGANG

Chủ đề 4.1 KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG

Chủ đề 4.2  KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH MUA HÀNG

Chủ đề 4.3  KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH TIỀN LƯƠNG

KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH CHI TIÊU

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội