Đang gửi...
Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp

Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp

Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0914 25 6886 Email: GiaotrinhMBA@gmail.com

Thông tin chi tiết

Phương pháp tiếp cận

Nghe 🠪 Quên
Nhìn 🠪 Nhớ
Trải nghiệm 🠪 Thấu hiểu

 1. Đối với khách hàng hoạt động theo luật doanh nghiệp Nhà nước

 2. Đối với khách hàng hoạt động theo luật doanh nghiệp:

 3. Đối với KH là tổ chức khác (đơn vị sự nghiệp có thu…):

Báo cáo thẩm định dự án đầu tư

–    Hồ sơ dự án;

–    Đánh giá sự cần thiết phải đầu tư;

–    Phương diện đề kỹ thuật

–    Phương diện thị trường; 

–    Phương diện tổng vốn ĐT

–    Phương diện hiệu quả tài chính DA;

–    Phương diện hiệu quả KT - XH

–    Rủi ro, các biện pháp giảm thiểu.

PHÂN TÍCH CRYSTAL BALL

 1. Thông tin chung về Crystal Ball

 • Khái niệm mô phỏng: 

 • Crystal ball là phần mềm mô phỏng đầy sức mạnh, tạo sự nhanh chóng và thuận lợi cho việc thực hiện các bảng tình và tiến hành các phân tích rủi ro theo mô hình xác suất. 

 1. . Trình tự thực hiện phân tích mô phỏng

 2. Vận hành crystal ball


    

Liên hệ đặt hàng


Giáo trình MBA

Giáo trình CEO

Giáo trình CFO

Quản lí & lãnh đạo

Giáo trình quản trị nhân sự

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Giáo trình kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

DVD CEO

DVD Kỹ Năng Mềm

DVD Bán Hàng

DVD Tiếng Anh

DVD Tiếng Trung

1. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
2. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
3. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
4. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội
5. ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, CTK Dang Xuan Tung, số TK : 196871389,Chi Nhánh : ACB Hà Hội,Thành Phố : Hà Nội